• Hướng dẫn khai báo chuyên mục tin tức
  | 381 lượt tải | 0 file đính kèm
  Quản lý các danh mục tin tức được hiển thị trên cổng thông tin điện tử (bạn có thể thấy chuyên mục tin tức như các Menu trên trang web của mình)
 • Quản lý tin Video
  | 438 lượt tải | 0 file đính kèm
  Tại mục này, người dùng sẽ được phép tạo mới, sửa, xóa tin bài theo các chuyên mục tại mục 2.1. Để thuận tiện cho người sử dụng, mục này được chia làm 2 chuyên mục con là 2.3 là tin bài có video, hoặc file âm thanh
 • Quản lý tin bài chung
  | 457 lượt tải | 0 file đính kèm
  Tại mục này, người dùng sẽ được phép tạo mới, sửa, xóa tin bài theo các chuyên mục tại mục 2.1. Để thuận tiện cho người sử dụng, mục này được chia làm 2 chuyên mục con là 2.2 quản lý tin bài chung và mục
 • Hướng dẫn nhập điểm cho học sinh
  | 390 lượt tải | 0 file đính kèm
  Hướng dẫn nhập điểm cho học sinh
 • Hướng dẫn nhập thông báo của nhà trường để gửi tin nhắn về di động của PHHS ở Phần mềm Sổ Liên Lạc Điện Tử
  | 346 lượt tải | 0 file đính kèm
  Hướng dẫn nhập thông báo của nhà trường để gửi tin nhắn về di động của PHHS ở Phần mềm Sổ Liên Lạc Điện Tử
 • Hướng dẫn nhập nề nếp cho học sinh
  | 383 lượt tải | 0 file đính kèm
  Hướng dẫn nhập nề nếp cho học sinh
 • Hướng dẫn nhập chuyên cần cho học sinh
  | 382 lượt tải | 0 file đính kèm
  Hướng dẫn nhập chuyên cần cho học sinh
 • Hướng dẫn đăng nhập hệ thống Thông Tin Quản Lý Giáo Dục
  | 426 lượt tải | 0 file đính kèm
  Hướng dẫn đăng nhập hệ thống Thông Tin Quản Lý Giáo Dục