• Bài giảng E-learning - Lịch sử Tỉnh Bắc Ninh
  | 482 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài giảng E - Learning Lịch sử Đình thôn Ngô Phần - Bình Định - Lương Tài - Bắc Ninh
  | 391 lượt tải | 0 file đính kèm
  GV - Nguyễn Thị Phương Thúy Trường Tiểu Học Bình Định số 1
 • Bài giảng E - Learning Di tích lịch sử Đình Tuần La - Trung Chính- Lương Tài - Bắc Ninh
  | 402 lượt tải | 0 file đính kèm
  GV. Nguyễn Thị Lan - Trường Tiểu Học Trung Chính B
 • Bài giảng Elearning - Nam Bang Thủy Tổ Kinh Dương Vương
  | 330 lượt tải | 0 file đính kèm
  Nguyễn Phương Bắc - GV THCS Lâm Thao
 • Bài giảng E - Learning Đền thờ danh nhân văn hóa Hàn Thuyên
  | 405 lượt tải | 0 file đính kèm