Mời nhớ Tam ca Tiểu học

📣📣📣 Bài dự thi Cuộc thi “Tiếng hát Dân ca Quan họ dành cho học sinh phổ thông tỉnh Bắc Ninh” năm học 2021 – 2022

Mã số tác phẩm: LT_A2

Tên bài: Mười nhớ (Dân ca quan họ lời cổ)

Người thể hiện:

- Nguyễn Minh Phương - Lớp 5B, Trường Tiểu học Phú Lương, huyện Lương Tài.

- Đoàn Thuỳ Dương - Lớp 3C, Trường Tiểu học Phú hoà, huyện Lương Tài.

- Đỗ Huyền Trang - Lớp 4A, Trường Tiểu học Trung Chính, huyện Lương Tài.

👉👉👉 Thời gian, cách thức bình chọn:

B1: Like fanpage “Thanh thiếu nhi Bắc Ninh - Những câu chuyện đẹp” (https://www.facebook.com/cauchuyendepbacninh)

B2: Like và Share tác phẩm được đăng tải trên fanpage. Share trên trang cá nhân, chế độ công khai, gắn hashtag #DCQHBN #bangA

🕔 Thời gian bình chọn từ ngày 20/6/2022 đến hết ngày 15/7/2022.

Link Bình chọn: https://fb.watch/dNlbqNYbM_/