Lấy trẻ làm trung tâm hoạt động giáo dục ở Trường Mầm non Phú Hòa

Lấy trẻ làm trung tâm hoạt động giáo dục ở Trường Mầm non Phú Hòa

Nhằm hướng đến việc xây dựng môi trường giáo dục mầm non mang hướng mở, kích thích sự chú ý, tư duy và cảm xúc của trẻ, thúc đẩy trẻ tham gia các hoạt động và trải nghiệm, Trường Mầm non xã Phú Hòa (Lương Tài) đã triển khai hiệu quả các hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, góp phần từng bước ...
Người xưa làm Khuyến học

Người xưa làm Khuyến học

Ngày xưa, khi chưa có hệ thống trường lớp, triều đình tuyển chọn nhân tài để phục vụ cho nhu cầu cai trị đất nước bằng cách cho phép một số quan chức cao cấp được giới thiệu con em hoặc những người trong hương ấp, những người quen biết có phẩm chất đạo đức tốt, liêm chính cho triều đình để bổ dụng ...