Giáo dục Trung học năm học 2021-2022: Linh hoạt, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ

Giáo dục Trung học năm học 2021-2022: Linh hoạt, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ

Trong 2 ngày (12, 13/8), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với giáo dục Trung học. Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến với 1 điểm cầu tại Bộ GDĐT, 63 điểm cầu Sở GDĐT, hơn 700 điểm cầu Phòng GDĐT và khoảng ...
Hướng dẫn triển khai chương trình giáo dục trung học năm học 2021-2022

Hướng dẫn triển khai chương trình giáo dục trung học năm học 2021-2022

Ngày 23/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) có văn bản gửi Sở GDĐT các địa phương về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2021-2022. Năm học này, các nhà trường sẽ thực hiện đồng thời hai chương trình giáo dục phổ thông, là chương trình hiện hành (CT GDPT 2006, ban hành ...