Lấy trẻ làm trung tâm hoạt động giáo dục ở Trường Mầm non Phú Hòa

Lấy trẻ làm trung tâm hoạt động giáo dục ở Trường Mầm non Phú Hòa

Nhằm hướng đến việc xây dựng môi trường giáo dục mầm non mang hướng mở, kích thích sự chú ý, tư duy và cảm xúc của trẻ, thúc đẩy trẻ tham gia các hoạt động và trải nghiệm, Trường Mầm non xã Phú Hòa (Lương Tài) đã triển khai hiệu quả các hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, góp phần từng bước ...