A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị triển khai nhiệm vụ các trung tâm ngoại ngữ, tin học và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập

Ngày 26/10/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ hoạt động của các trung tâm: ngoại ngữ, ngoại ngữ - tin học và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập (gọi chung là các trung tâm) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

          Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Bình, Phó Giám đốc Sở GDĐT; đại biểu tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Thanh tra, Phòng Tổ chức - Hành chính và lãnh đạo, chuyên viên phòng Giáo dục Tiểu học Sở GDĐT; lãnh đạo và chuyên viên phụ trách lĩnh vực các trung tâm của phòng GDĐT các huyện, thành phố; đại diện chủ đầu tư và lãnh đạo các trung tâm.

Đồng chí Nguyễn Hữu Bình, Phó Giám đốc Sở GDĐT phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Trong thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của các trung tâm, nhưng đa số các trung tâm đã nỗ lực khắc phục khó khăn tổ chức triển khai các hình thức dạy học thích ứng, linh hoạt để duy trì hoạt động, đảm bảo cam kết chất lượng đầu ra và đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo chung của tỉnh. Tuy nhiên, trong tổ chức hoạt động vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Việc bổ sung hồ sơ giáo viên người nước ngoài (đối với trung tâm ngoại ngữ); việc lưu trữ hồ sơ các trung tâm còn chưa khoa học; việc mua sắm, bổ sung trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho dạy và học chưa thường xuyên; giám đốc trung tâm chưa phát huy hết vai trò của mình trong công tác quản lý, chỉ đạo dạy học; chế độ thông tin báo cáo một số trung tâm còn chậm, chưa kịp thời; có 16 trung tâm ngoại ngữ và 04 trung tâm ngoại ngữ - tin học không tuyển sinh được nên đã dừng hoạt động.  


Các đại biểu dự Hội nghị

 Thời gian tới, Sở GDĐT tập trung chỉ đạo và triển khai các nhiệm vụ như sau: Thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn chỉ, đạo của các cấp quản lý; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học; ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác quản lý và dạy học; duy trì hiệu quả email của ngành tên miền bacninh.edu.vn đã được cấp để gửi nhận văn bản và trao đổi công việc trên môi trường mạng; tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, công tác thanh tra, kiểm tra; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của tỉnh có liên quan để quản lý và chỉ đạo các trung tâm hoạt động hiệu quả, đúng quy định; hướng dẫn, triển khai công tác thi đua, khen thưởng để động viên kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác quản lý chỉ đạo, công tác dạy và học tại các trung tâm; chỉ đạo các phòng GDĐT tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc tổ chức hoạt động của các trung tâm trên cùng địa bàn; thực hiện nghiêm túc báo cáo cơ quan quản lý theo quy định. Các đại biểu đều thống nhất với việc đánh giá tình hình hoạt động của các trung tâm trong thời gian qua và triển khai nhiệm vụ thời gian tới và các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở GDĐT.

Tại Hội nghị, có 19 ý kiến phát biểu thảo luận tập trung vào các nhóm công việc sau: giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tại các trung tâm; công tác cải cách thủ tục hành chính; chế độ chính sách cho cán bộ giáo viên, học sinh; công tác thi đua khen thưởng; việc dạy Tiếng Anh tăng cường có yếu tố giáo viên người nước ngoài trong các nhà trường; việc dạy ngoại ngữ khác trong nhà trường; việc quản lý chỉ đạo các trung tâm trên địa bàn hoạt động... Các ý kiến hỏi đáp và đề xuất, kiến nghị của các trung tâm và phòng GDĐT đều được lãnh đạo Sở GDĐT và các phòng chuyên môn thuộc Sở trả lời và hướng dẫn, giải đáp cụ thể.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Bình, Phó Giám đốc Sở GDĐT đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các trung tâm trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu Thanh tra Sở và các phòng chuyên môn thuộc Sở, theo chức năng, nhiệm vụ, tăng cường công tác quản lý chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, đảm bảo các trung tâm hoạt động hiệu quả, đúng quy định, không vi phạm pháp luật; giao Phòng Giáo dục Tiểu học phối hợp với các Phòng liên quan xây dựng văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, công tác dạy và học đối với các trung tâm, văn bản tăng cường phối hợp chỉ đạo các trung tâm gửi UBND các huyện, thành phố; phòng GDĐT các huyện, thành phố rà soát và tăng cường công tác quản lý các trung tâm trên địa bàn, đặc biệt là những trung tâm chưa được cấp phép nhưng đã hoạt động, báo cáo Sở GDĐT xử lý theo quy định; tạo mọi điều kiện tốt nhất để các trung tâm hoạt động, không gây phiền hà đối với các trung tâm, doanh nghiệp. Đối với chủ đầu tư (doanh nghiệp), các trung tâm cần quan tâm tới công tác tuyển chọn đội ngũ cán bộ giáo viên, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị hiện đại phục vụ cho việc dạy và học tốt nhất, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác quản lý và dạy học; đặc biệt quan tâm tới công tác an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ và phòng, chống dịch bệnh Covid-19; rà soát lại các loại hồ sơ, văn bản theo quy định như: Quyết định cho phép thành lập, cấp phép hoạt động và công nhận chức danh Giám đốc trung tâm, hồ sơ nhân sự, học sinh...; tăng cường việc tự học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu kỹ các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ cho công tác quản lý và dạy học; hoạt động của trung tâm phải theo đúng đề án đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, chương trình, giáo trình hoạt động không được trái với thuần phong, mỹ tục của Việt Nam; thực hiện báo cáo về Sở GDĐT và phòng GDĐT theo đúng quy định./.


Tác giả: Phòng Giáo dục tiểu học
Nguồn:Báo Bắc Ninh Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 25 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết