A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xã Bình Định với khuyến học, khuyến tài

Những năm gần đây, chất lượng giáo dục trên địa bàn xã Bình Định (Lương Tài) đã có nhiều chuyển biến rõ nét. 5 năm qua, 100% học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học và tốt nghiệp THCS, THPT. Chất lượng học sinh vào lớp 10 THPT công lập đạt cao, liên tiếp 2 năm học 2016-2017 và 2017-2018 xếp thứ 1/14 trường THCS trong toàn huyện; số học sinh đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng là gần 230 em. Có được kết quả này, là do xã đã luôn chú trọng và thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài.

         Xã Bình Định hiện có 9 Chi hội Khuyến học, trong đó 5 Chi hội Khuyến học thôn và 4 Chi hội Khuyến học nhà trường. Thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, Hội Khuyến học xã chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục; đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ, thôn làng khuyến học và phát triển phong trào khuyến học ở các cơ quan, trường học. Đặc biệt, xã chú trọng tuyên truyền, vận động các gia đình, dòng họ và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng quỹ khuyến học để động viên, khen thưởng cho giáo viên, học sinh đạt thành tích cao học giảng dạy, học tập. Hiện nay, ở Bình Định 5/5 thôn có chi hội khuyến học, hầu hết do trưởng thôn làm chi hội trưởng, tập hợp các tổ chức đoàn thể, những người có tâm huyết tham gia. Chi hội Khuyến học đã phối hợp với Ban công tác Mặt trận thôn, các hội, đoàn thể, các dòng họ, tổ hưu trí của thôn, vận động nhân dân tham gia xây dựng quỹ khuyến học. Cách thức xây dựng quỹ cũng được thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với thực tế như: đóng góp theo nguyên tắc tự nguyện, phân bổ theo hộ gia đình, vận động con em học tập, công tác xa quê hương, con cháu thành đạt ủng hộ, kêu gọi cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tham gia xây dựng quỹ. Vào ngày giỗ tổ hàng năm, các dòng họ đã tổ chức phát thưởng cho học sinh giỏi, trợ cấp học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Nhiều dòng họ động viên con cháu đạt thành tích cao trong học tập về báo công với tổ tiên, tạo động lực để mỗi người tiếp tục phấn đấu, rèn luyện. Các nhà trường thường khen thưởng vào dịp tổng kết năm học hoặc khai giảng năm học mới.


       Đến nay, quỹ khuyến học của xã, thôn và các dòng họ trên địa bàn là 435 triệu đồng. Trong đó, quỹ khuyến học xã là 100 triệu đồng; thôn Quảng Cầu 26 triệu đồng của các dòng họ; Tỉnh Ngô 70 triệu đồng của các dòng họ, 30 triệu đồng quỹ khuyến học thôn; Ngô Phần 19 triệu đồng các dòng họ, 20 triệu đồng quỹ khuyến học thôn; Ngọc Trì 30 triệu đồng của dòng họ, 50 triệu đồng quỹ khuyến học thôn; Cổ Lãm 60 triệu đồng của các dòng họ, 30 triệu đồng quỹ khuyến học thôn. Ngoài ra, quỹ các nhà trường chi cho công tác khuyến học 5 năm quà là gần 820 triệu đồng. Bình quân mỗi năm toàn xã chi phát thưởng từ nguồn quỹ khuyến học là 250 triệu đồng. Các thôn tiêu biểu duy trì tốt công tác khuyến học như: Ngọc Trì, Ngô Phần, Cổ Lãm; các dòng họ tiêu biểu như: Nguyễn Văn, Cao Văn (Quảng Cầu); Cao, Nguyễn Văn (Tỉnh Ngô), Vũ Quang, Nguyễn Đức, Vũ Đình (Ngọc Trì), Vũ Bá, Nguyễn Bá (Cổ Lãm), Phạm Đức, Nguyễn Đình (Ngô Phần)… Ngoài ra, cũng có nhiều cá nhân, gia đình tiêu biểu, tích cực đóng góp cho công tác khuyến học, khuyến tài địa phương. Đặc biệt, hội đồng hương sinh năm 1976 xã Bình Định xây dựng “Quỹ nhân tài” thường xuyên hỗ trợ cho công tác khuyến học của xã trong nhiều năm qua.
Để thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, Ban Khuyến học các dòng họ vận động các gia đình thực hiện tốt điều cam kết với nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, giúp đỡ trẻ đi học đúng độ tuổi, không bỏ học, không mắc tệ nạn xã hội; quan tâm động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác khuyến học, tạo động lực để mỗi người tiếp tục nỗ lực, đưa phong trào khuyến học, khuyến tài đi vào chiều sâu và có hiệu quả…
Thực tế hiện nay, công tác khuyến học, khuyến tài ở Bình Định vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: việc tuyên truyền về các tiêu chí của gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập chưa sâu sắc, cụ thể; chưa có kinh phí đầu tư cho hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng “Xã hội học tập”; mối liên hệ giữa các mạnh thường quân chưa gắn kết dẫn đến quỹ khuyến học xã, thôn còn thấp so với mặt bằng chung của huyện; số dòng họ có quỹ khuyến học mới đạt gần 30%... Để nâng cao hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, Bình Định xác định thời gian tới, tiếp tục tập trung sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; phối hợp chặt chẽ giữa hội khuyến học và các ngành, đoàn thể, nhất là ngành giáo dục; xây dựng mối liên kết giữa các mô hình khuyến học, tạo nền tảng vững chắc xây dựng xã hội học tập; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần hiếu học của mỗi người; trong đó gia đình là hạt nhân then chốt, dòng họ là trung tâm, thôn làng là nền tảng gắn kết, trung tâm học tập cộng đồng là công cụ thiết yếu của xã hội học tập…

Tác giả: Báo Bắc NInh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết