Hội nghị triển khai nhiệm vụ các trung tâm ngoại ngữ, tin học và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập

Hội nghị triển khai nhiệm vụ các trung tâm ngoại ngữ, tin học và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập

Ngày 26/10/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ hoạt động của các trung tâm: ngoại ngữ, ngoại ngữ - tin học và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập (gọi chung là các trung tâm) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.