• Trần Quốc Hoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0982.047.018
  • Email:
   tranhoanhtlt@gmail.com
 • Nguyễn Thị Phương Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng
  • Điện thoại:
   0984.213.729
  • Email:
   ntphuonganh@yahoo.com.vn
 • Nguyễn Duy Thuật
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0983.695.962
  • Email:
   ndthuatpgdlt.bacninh@moet.edu.vn