Monday, 20/01/2020 - 08:20|
Chào mừng đến với Website PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LƯƠNG TÀI
 • Trần Quốc Hoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0982.047.018
  • Email:
   tranhoanhtlt@gmail.com, tqhoan.lt@bacninh.gov.vn
 • Nguyễn Duy Thuật
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0983.695.962
  • Email:
   ndthuatpgdlt.bacninh@moet.edu.vn, ndthuat.lt@bacninh.gov.vn
 • Nguyễn Thị Bích Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0913.329.320
  • Email:
   ntbxuan.lt@bacninh.gov.vn