Tuổi trẻ Lương Tài trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid19

Tuổi trẻ Lương Tài trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid19

 Theo Báo cáo của UBND huyện Lương Tài, tính đến ngày 16/02/2021, toàn huyện ghi nhận 05 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đều thuộc địa bàn xã Lâm Thao; 01 trường hợp phát hiện tại Hải Dương. Khi phát hiện các ca mắc Covid-19 trên địa bàn, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện ...