Bồi dưỡng giáo viên về CT GDPT mới: Nhiều hạng mục vượt chỉ tiêu

Bồi dưỡng giáo viên về CT GDPT mới: Nhiều hạng mục vượt chỉ tiêu

Ngày 15/3, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đã có cuộc làm việc với Ban quản lý chương trình ETEP và các đơn vị liên quan thuộc Bộ GDĐT để đánh giá tình hình thực hiện một số hoạt động trọng tâm liên quan đến công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Dự thảo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa theo quyết định của UBND tỉnh

Dự thảo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa theo quyết định của UBND tỉnh

Bộ GDĐT mới đây công bố Dự thảo Thông tư Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông với sự điều chỉnh thẩm quyền quyết định việc lựa chọn sách thuộc UBND tỉnh, thay vì cơ sở giáo dục như Thông tư trước. Dự thảo mới nhằm đáp ứng yêu cầu của Luật Giáo dục 2019 là: "UBND cấp ...
Phê duyệt thêm 7 sách giáo khoa lớp 1

Phê duyệt thêm 7 sách giáo khoa lớp 1

Ngày 21/2/2020, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký quyết định 512/QĐ-BGDĐT phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Theo đó, có 7 sách giáo khoa được phê duyệt lần này, nâng tổng số sách giáo khoa lớp 1 chương trình GDPT mới lên 45 cuốn của 9 môn học và hoạt ...