Ngữ văn 9: Viếng lăng Bác

Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Trường THCS Trung Chính huyện Lương Tài